De vier coalitiepartijen van CDA, Nieuw Elan, D66 en Christen Unie hebben overeenstemming voor gedoogsteun bereikt met GroenLinks en SGP. Dit zal gedurende de resterende zeven maanden van de raadsperiode in Alphen aan den Rijn uitgevoerd worden.

De zes partijen vertegenwoordigen nu met 24 van de 39 zetels een ruime meerderheid in de gemeenteraad.

Nadat VVD-wethouder Tseard Hoekstra dinsdag 29 augustus terugtrad en vervolgens de VVD-fractie uit de coalitie stapte, was er tijdelijk geen meerderheid meer in de raad voor de coalitie. Met de gedoogsteun is dit nu opgelost. 

Tijdens een ingelaste vergadering op woensdag 30 augustus werd al duidelijk dat vrijwel alle partijen willen dat het resterende college deze raadsperiode afmaakt. Voor de samenwerking met organisaties en bewoners is stabiliteit van bestuur en een betrouwbare overheid belangrijk, vond de meerderheid. 

Uitgangspunt

De zes partijen hebben vorige week voor het eerst rond de tafel gezeten voor een verkenning. Het bestaande coalitieakkoord en de nog resterende uitvoeringsagenda waren daarbij het uitgangspunt. 

GroenLinks en SGP zijn daarnaast gevraagd om hun wensen en bedenkingen voor de gevraagde steun kenbaar te maken. Toen bleek dat de partijen zich in deze agenda konden vinden, zijn specifiekere afspraken gemaakt.

Windmolens

Voor GroenLinks was het bijvoorbeeld relevant dat, bij eventuele vervanging van de windmolens langs N11 (Spookverlaat) en realisatie van nieuwe windmolens, gekeken wordt naar waar de gemeente faciliterend kan optreden om tenminste een gelijkwaardige energieopbrengst te garanderen.

Ook over een maximale inspanning om geschikte locaties voor nieuwe zonneweides te benoemen en de latere opbrengsten daarvan ten gunste te laten komen van de samenleving, zijn afspraken gemaakt.

Grafrechten

Voor SGP was onder andere het 'financieel ruimte zoeken' om de grafrechten niet (verder) te verhogen een belangrijk punt. SGP had verder al eerder aangegeven dichtbij de uitgangspunten van het coalitieakkoord te staan.

Op een rijdende trein stappen is voor beide partijen op sommige onderdelen natuurlijk ook lastig. Daarom is afgesproken dat de zogeheten eigenheid bij bepaalde vraagstukken - zoals bijvoorbeeld op infrastructuur - moet kunnen. Zo is bekend dat beide partijen geen voorstander zijn van de 'Verlengde Bentwoudlaan'.

Uitkomst

De gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd en als addendum toegevoegd aan het bestaande coalitieakkoord, waardoor de uitkomst van de overleggen voor iedereen zichtbaar is.