CDA, Nieuw Elan, D66 en ChristenUnie bespreken op korte termijn een gedoogconstructie met GroenLinks en SGP. Deze twee partijen hebben de afgelopen jaren het meest constructief meegedacht en stemden over het algemeen mee met coalitievoorstellen.

Nu de VVD zich heeft teruggetrokken uit de coalitie wordt de gemeente bestuurd door een minderheidscoalitie van CDA, Nieuw Elan, D66 en ChristenUnie. Omdat er nog maar een halfjaar te gaan is voor de gemeenteraadsverkiezingen is het niet zinvol om een geheel nieuwe coalitie uit te onderhandelen. Bovendien heeft de huidige coalitie woensdagavond tijdens een extra raadsvergadering het vertrouwen van de voltallige gemeenteraad gekregen.

Wel is het handig om met een gedoogconstructie te werken. Dit betekent dat op hoofdlijnen wordt gesproken over het coalitieprogramma. Als er voldoende raakvlakken zijn en er wordt vooraf goed overlegd kunnen andere politieke partijen hun steun geven aan een zittende coalitie. Het programma wijzigt dan niet en ook worden er geen nieuwe wethouders benoemd.

Fractievoorzitter René Driesen van GroenLinks had woensdagavond al aangegeven bereid te zijn om over zo'n constructie te praten. In de wandelgangen liet ook Gert Jan Schotanus, fractievoorzitter SGP, merken hiervoor te voelen. Zowel GroenLinks als SGP had tijdens de extra raadsvergadering hun steun in principe toegezegd.