De gemeenteraad debatteert woensdag in een extra raadsvergadering over het vertrek van wethouder Tseard Hoekstra en het daarop volgende vertrek van de VVD uit de coalitie.

In de raadsvergadering wordt de ontslagbrief van Hoekstra besproken die hij dinsdagochtend heeft aangeboden aan burgemeester Liesbeth Spies. Hoekstra meldt in de brief: "De bekende druppel die de emmer deed overlopen was het feit dat het college terug is gekomen op de eerder met de VOA en Stichting Centrummanagement gemaakte afspraken ten aanzien van de proef met gratis parkeren."

Daarnaast meldt Hoekstra het niet te waarderen dat er berichten in de pers verschenen zijn voordat de gesprekspartners, VOA en Centrummanagement, konden worden ingelicht.

Tijdens de extra raadsvergadering wordt naast de brief ook 'hoe nu verder' besproken. De coalitie van CDA, Nieuw Elan, D66 en ChristenUnie heeft geen meerderheid meer met 18 van de 39 raadszetels. Als de gemeenteraad haar vertrouwen uitspreekt, kan het huidige college van burgemeester en wethouders de rit uitzitten tot aan de verkiezingen in maart 2018. Een andere mogelijkheid is dat een andere politieke partij zich aansluit bij de huidige coalitie waardoor opnieuw een meerderheid ontstaat.

Taken

Wethouder Kees van Velzen (CDA) neemt de komende week de taken van Hoekstra over. Van Velzen neemt de portefeuille van Hoekstra in zijn geheel waar. Als de coalitie de klus mag afmaken, zal de portefeuille van Hoekstra worden herverdeeld over de overige zes wethouders.