De VVD stapt uit de coalitie in Alphen aan den Rijn vanwege het besluit om geen proef met gratis parkeren te doen in het Alphense stadshart. Het besluit tot vertrek werd genomen nadat wethouder Tseard Hoekstra dinsdag zijn portefeuille neerlegde.

Het college besloot geen parkeerproef in Alphen aan den Rijn te doen zolang de financiering voor een definitieve invoering niet was geregeld.

Hiermee kwam het terug op eerder gemaakte afspraken met de VOA en Stichting Centrummanagement ten aanzien van de proef met gratis parkeren. Een voorstel dat Hoekstra met instemming van het college en op verzoek van de raad heeft gemaakt.

De VVD raadsfractie heeft begrip en respect voor het besluit van Hoekstra. De VVD-er was sinds 2010 wethouder in Alphen aan den Rijn met als belangrijkste portefeuilles Verkeer, Vervoer en Water en Openbare ruimte.

Vertrek

Met het vertrek van Hoekstra verliest het college van burgemeester en wethouders vijf zetels. Daarmee heeft het niet langer een meerderheid in de gemeenteraad. In totaal houdt het college nog 18 van de in totaal 39 zetels over.

Het college geeft in een persbericht aan het vertrek van Tseard Hoekstra te betreuren. "Wij hebben Tseard de afgelopen periode leren kennen als een toegewijde en sympathieke bestuurder die veel heeft betekend voor onze gemeente. Wij zullen zijn inbreng en collegialiteit missen en wensen hem alle goeds voor de toekomst."