De gemeente Alphen aan den Rijn heeft op aandringen van ondernemersvereniging VOA onderzocht of het zinvol is om een proef met gratis parkeren in het centrumgebied van Alphen-Stad uit te voeren. De kosten, als er definitief gratis mag worden geparkeerd, zijn echter te hoog. De proef gaat om die reden niet door.

Ondernemersvereniging VOA dringt al een aantal jaren aan op een proef met gratis parkeren in het centrumgebied.

De achterliggende gedachte is dat er hierdoor een aantrekkende werking op het centrum ontstaat. Dit lijkt zo logisch dat het idee voor zo'n proef door de gemeenteraad werd gesteund.

Financiering

De adder onder het gras is echter de financiering. Om echt goed de effecten van zo'n proef te onderzoeken, is een proefperiode van minimaal zes maanden nodig. De kosten en het verlies aan inkomsten bedragen ongeveer één miljoen euro.

Dat is op zichzelf een verantwoord bedrag als duidelijk is waar de jaarlijkse kosten vandaan moeten komen als het gratis parkeren daadwerkelijk wordt ingevoerd. Deze kosten zijn circa twee miljoen euro per jaar.
In buurgemeente Zoetermeer, dat telkens als voorbeeld door de winkeliers wordt genoemd, betalen de stadshartwinkeliers naar rato de parkeerkosten.

Draagvlak

Wethouder Hoekstra meldde eerder dit jaar dat gratis parkeren betekent dat alle inwoners hieraan bijdragen. "Anderhalf uur gratis parkeren kost de gemeente twee miljoen per jaar en daarmee dus de inwoners. Dat is echt een fors bedrag."

Het financiële voorstel dat er nu ligt over hoe het 'gratis parkeren' betaald moet worden, krijgt de handen niet op elkaar in het gemeentehuis. Het college van burgemeester en wethouders, de coalitiepartijen en een aantal andere fracties willen niet dat de gemeente substantieel bijdraagt.