De subsidieafwikkeling met Sportspectrum, voormalig beheerder van sportaccommodaties, is eindelijk klaar. Over 2015 heeft de gemeente besloten om definitief een kleine vijf miljoen subsidie te verstrekken. Dat is bijna zeven ton minder dan waar Sportspectrum om heeft gevraagd.

Aan de definitieve vaststelling is wel het een en ander aan gesteggel vooraf gegaan. Het bezwaar tegen het oorspronkelijke door de gemeente uit te keren subsidiebedrag is uiteindelijk vlak voor het zomerreces vastgesteld. Hiermee is de subsidierelatie met het voormalige Sportspectrum definitief afgehandeld.

De subsidiestromen zijn sinds de fusie van Alphen, Boskoop en Rijnwoude ingrijpend veranderd. De nieuwe gemeente wil vooral aanzienlijk meer maatschappelijke inbreng en aanzienlijk meer initiatieven vanuit verenigingen en organisaties honoreren.

De afhandeling van de oude subsidierelaties met twee andere grote organisaties die niet op de oude voet door mochten gaan, Junis en Streekmuziekschool, was al eerder klaar.