Alphen aan den Rijn wil in 2050 energieneutraal zijn. Dat betekent werk aan de winkel. Niet alleen lokaal, maar ook in samenwerking met de regio. Alphen ligt als gemeente op de grens van Holland Rijnland en Midden-Holland en doet mee aan het duurzaamheidsprogramma in beide regio's.

Regio Holland Rijnland heeft onlangs het 'Energieakkoord 2017-2025' samengesteld. De veertien aangesloten gemeenten zullen dit binnenkort ondertekenen. Voor 2017 is de Alphense bijdrage 56.176 euro en voor 2018 wordt dit 110.799 euro. Deze bedragen worden betaald uit de vijf miljoen euro die de Alphense gemeenteraad vanuit het 'Doorbraakplan Duurzaamheid' heeft gereserveerd.

Het Energieakkoord is opgebouwd rond een aantal thema's, onder meer verduurzaming van woningen, zonnepanelen op daken van scholen en bedrijven, energieneutrale gemeentelijke gebouwen, duurzame mobiliteit (onder meer openbaar vervoer optimaliseren) en realisatie van windturbines en zonneweides. Deze thema's staan ook in het Doorbraakplan Duurzaamheid van Alphen aan den Rijn.

Maar zelfs als de hele regio maximaal inzet op de opwekking van duurzame energie in de vorm van wind, zon, geothermie en biomassa zal het doel - de hele regio in 2050 energieneutraal - niet worden gehaald.

Midden-Holland

Regio Midden-Holland is een pilotregio vanuit Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) om een Regionale Energiestrategie (RES) te ontwikkelen. In de pilot wordt gewerkt aan meewerken aan bestaande initiatieven, energieplannen opzetten en kennis delen met de samenleving. Belangrijk is de verspreiding van succesvolle plannen naar andere regio's. In september wordt hiervoor een Klimaatakkoord gesloten.

Informatiemarkt

Donderdag 7 september wordt een informatiemarkt in het gemeentehuis gehouden over het Energieakkoord Holland Rijnland en de Regionale Energie Strategie Midden-Holland. De openbare informatiemarkt begint om 20.00 uur.