De werkzaamheden aan de Prins Bernhardlaan in Alphen aan den Rijn kennen een korte uitloop. De afsluiting van de weg wordt met maximaal een week verlengd. De geplande opleverdatum van de werkzaamheden verschuift daardoor van 6 augustus naar 13 augustus.

Tijdens de zomer wordt de volledige rijbaan inclusief fundering vervangen. Tijdens de werkzaamheden aan de rijbaan van de Prins Bernhardlaan is er door onvoorziene omstandigheden betreffende oude leidingen en straatwerk enige vertraging in de werkzaamheden ontstaan. Hierdoor is het noodzaak de afsluiting van de Prins Bernhardlaan met maximaal een week te verlengen.

Door de vertraging is de Alphense verkeersader tot en met 13 augustus is afgesloten voor al het verkeer. Tijdens deze periode geldt nog steeds de omleidingsroute voor het gemotoriseerde verkeer, fietsers en voetgangers.

De reconstructie van de Prins Bernhardlaan wordt uitgevoerd door KWS Infra Rotterdam, in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn.