Bewoners langs de Oude Rijn hebben jarenlang bij de provincie Zuid-Holland geprotesteerd tegen het aanleggen van vrachtschepen tegenover de monumentale Oudshoornse kerk. De provincie heeft nu besloten de meerpalen weg te halen.

Er waren diverse argumenten tegen de aanlegplaatsen recht voor de kerk. Eén daarvan was dat vanaf het water en de overkant de voor miljoenen gerestaureerde kerk niet meer te zien was. Daarnaast ontnamen de schepen de bewoners van het verzorgingstehuis naast de kerk het zicht op de rivier.

Ook veroorzaakten schippers regelmatig geluidsoverlast doordat ze hun eigen aggregaat lieten draaien terwijl walstroom aanwezig is. "Dichtbij het industrieterrein bij de Gnephoek is voldoende ruimte", aldus één van de omwonenden.

Verwijderen
De provincie deed vandaag een poging om de meerpalen weg te halen. "De meerpalen zijn destijds te veel aangelegd en te dicht op de Albert Schweitzerbrug geplaatst. Daarom worden ze verwijderd", zo verklaarde een woordvoerder.

Een omwonende is blij met de actie, maar niet met de gang van zaken. "Als wij iets willen gaan we jarenlang door de molen en krijgen dan uiteindelijk toch een afwijzing, terwijl de provincie geeft zich zelf wel heel makkelijk toestemming geef - bovendien nog op foute gronden ook, zoals nu blijkt. Waarom ze daar na zoveel jaren nu ineens achter komen is me een raadsel", aldus de boze omwonende.

Poging twee
Saillant detail: de provincie had voor het verwijderen van de meerpalen een te lichte kraan ingehuurd, die niet in staat bleek de palen uit de grond te halen. Het werk moet dus binnenkort opnieuw worden inpland om de meerpalen uit de Oude Rijn te halen.