De gemeentes Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk en Zoeterwoude gaan in samenwerking met de Nederlandse LimesSamenwerking en provincie Zuid-Holland onderzoek uitvoeren naar de Romeinse Limesweg.

Vanwege het grote historische belang, zijn er voornemens om de Romeinse rijksgrens in Nederland voor te dragen voor Unesco WereldErfgoed. Die Unesco-status zal niet alleen een erkenning van de waarde van dit Romeinse erfgoed zijn, maar ook leiden tot een betere bescherming ervan.

Het is daarom belangrijk om te weten of de weg inderdaad aanwezig is, hoe diep deze ligt en hoe goed of slecht hij bewaard is gebleven. Om dit te bepalen is het nodig dat een archeologisch booronderzoek wordt uitgevoerd.

In totaal zullen ongeveer vijfhonderd boringen gezet worden verdeeld over drie tracés. De tracés liggen in Zoeterwoude, Alphen aan den Rijn en Bodegraven. Het onderzoek zal worden uitgevoerd in twee fasen; van 24 juli tot 11 augustus en van 28 augustus tot 15 september.

Boringen

De boringen worden gedaan door te voet het veld in te gaan en met de hand zetten boringen te doen. Tijdens de boring wordt gezorgd dat geen schade optreedt aan percelen of gewassen.

De Omgevingsdienst Midden-Holland is namens alle betrokkenen opdrachtgever van het onderzoek.

Werelderfgoedstatus

Het UNESCO-Werelderfgoedcomité heeft tijdens de 41ste vergadering van het comité in Krakau de voorgestelde nominatiestrategie voor de Romeinse Limes, de oude Romeinse rijksgrens, onderschreven.

Hiermee is een belangrijke stap gezet naar de werelderfgoedstatus van de Romeinse Limes in Nederland in 2021.