De gemeenteraad wil dat wethouder Tseard Hoekstra het maaibeleid stevig aanscherpt. Er moet meer rekening worden gehouden met bijen, hommels en andere bestuivende insecten en de inwoners moeten beter op de hoogte worden gehouden.

GroenLinks en NieuwElan dienden een motie in om het beleid aan te scherpen. Aanleiding zijn klachten van inwoners die 'ineens' een bloeiende berm zien verdwijnen. De gemeente Alphen aan den Rijn is op de goede weg, want is aangesloten bij Groene Cirkel Bijenlandschap, maar er zijn nog veel mogelijkheden tot verbetering. Een van de verbeterpunten is zorgen dat de uitvoerende bedrijven zich houden aan het bijvriendelijke beleid.

Om dit voor elkaar te krijgen, moeten de uitgangspunten van EIS kenniscentrum centraal staan. Dit centrum is deskundig op het gebied van insecten. Volgens EIS is één keer per jaar zo laat mogelijk gefaseerd maaien, waarbij 15 tot 30 procent niet wordt gemaaid, het beste. Grasland moet zo gevarieerd mogelijk met inheemse bloemen worden ingezaaid en aan elkaar verbonden worden, zodat de bestuivende insecten zoals bijen, hommels en wespen altijd kunnen foerageren.

Zorgen dat inwoners op de hoogte zijn van het hoe en waarom is heel belangrijk. Dan weten zij waarom het grasland er zo bij staat en ontstaat er ook meer draagvlak voor de bloeiende bermen. Soms moet er worden afgeweken van dit beleid, bijvoorbeeld om het overzicht bij kruisingen te bewaren of omdat vooral in Boskoop de kwekerijen overlast ervaren van het verspreiden van ongewenste zaden. Ook dat is dan duidelijk.

Informatiemarkt

Hoewel er voldoende steun was voor de motie van andere partijen is deze ingetrokken. Wethouder Hoekstra deed namelijk het aanbod om een informatiemarkt te houden en te laten zien welk beleid er is, wat er nog meer kan en welke ontwikkelingen de gemeente volgt. Vooralsnog is dat voldoende voor GroenLinks en Nieuw Elan.