Gemeenteraadslid Peter Bontekoe heeft besloten de fractie van het CDA in de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn met de start van het zomerreces te verlaten.

Hij stelt zich niet meer herkiesbaar voor het CDA en ziet af van een plaats op de lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 voor deze partij.

Bontekoe heeft te kennen gegeven dat hij onvoldoende voldoening heeft kunnen halen uit het dienen van de CDA-achterban in fractieverband en om die reden gaat hij nu als eenmansfractie verder.

De CDA-fractie zegt zich tot het uiterste te hebben ingespannen om Bontekoe te behouden en vindt het spijtig dat dit niet is gelukt. Hij heeft aangegeven zijn zetel niet beschikbaar te stellen aan de CDA-fractie.

Inzet

De partij betreurt deze stap, maar dankt Bontekoe voor zijn inzet voor het CDA in de afgelopen jaren.