De SWA wordt opgeheven en vervangen door een geheel nieuw Werkbedrijf. Dat heeft de gemeenteraad op donderdag 6 juli definitief besloten. 

De raad is het eens met de plannen voor het nieuwe Werkbedrijf dat de taken van de SWA op eigen wijze overneemt.

Hoewel de gemeenteraad van plan is om de ontwikkelingen rond het Werkbedrijf kritisch te volgen, zijn alle politieke partijen blij met de besluiten. De SWA wordt opgeheven, het Werkbedrijf wordt opgericht, er is een begroting voor de komende jaren en er wordt samengewerkt met de gemeenten Kaag en Braassem en Nieuwkoop.

Aan het nemen van deze besluiten ging een lang traject vooraf, omdat het gaat om de meest kwetsbare inwoners van de drie gemeenten.

Betaald werk

Het Werkbedrijf heeft straks als taak om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zoveel mogelijk aan een normale baan te helpen. In deze groep zijn mensen die relatief gemakkelijk aan een baan kunnen komen en mensen waarbij het uiteindelijk niet zal lukken. Deze hele doelgroep moet echter wel geholpen worden, ook al kan het zijn dat de conclusie soms is dat normaal betaald werk niet kan.

Het nieuwe Werkbedrijf gaat zich inzetten voor ruim duizend mensen met een uitkering die in principe met hulp een baan kunnen vinden, bijna zeshonderd mensen uit de Wet Sociale Werkvoorziening en 22 mensen die een indicatie voor beschut werk hebben.