De stadsontwikkeling rond het Thorbeckeplein aan de Lage Zijde trekt landelijke belangstelling. De burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen, bracht daarom vandaag een werkbezoek aan Alphen om een en ander met eigen ogen te zien.

Na ontvangst op het gemeentehuis wandelde van Zanen door het centrum naar het Thorbeckeplein. Onderweg gaf wethouder Gerard van As tekst en uitleg over de problemen, die er in de loop van jaren waren ontstaan en welke oplossingen er waren gevonden.

Hoewel Utrecht zelf de nodige ervaring heeft met grootschalige herontwikkeling van het gebied rond het station en Hoog Catharijne, was de burgemeester oprecht onder de indruk van de ontwikkelingen alhier.

"Jullie hebben het zelf misschien niet meer zo in de gaten, maar als je plotseling aan de Rijnstaat en de oude en nieuwe bebouwing, het theater en de terrassen ziet, is het toch heel bijzonder", aldus de burgemeester.

Leegstand

De nieuwe huizen met een klassieke uitstraling rond het Thorbeckeplein en aan de Rijnkant maakten de meeste indruk. "Het terughalen van bewoners naar een winkelgebied is een goede ontwikkeling. De leegstand van winkels valt me reuze mee", Dat heb ik in andere plaatsen wel anders gezien", aldus van Zanen. die ook voorzitter is van de vereniging van Nederlandse gemeenten.

Er werd nog een bezoek gebracht aan Maggie Blue, één van de binnenkort te openen horecagelegenheden in het totaal gerestaureerde Nutsgebouw. De opening daarvan staat gepland op 24 juli. De inrichting is nagenoeg afgerond en maakte op van Zanen een "grootstedelijke' indruk.