Ondanks de weigering van de provincie Zuid-Holland om windturbines toe te staan in het Groene Hart wil de gemeenteraad niet van windenergie afzien. Een verzoek van de VVD om wel af te zien van de plaatsing van windmolens haalde het in de gemeenteraad niet.

Windturbines zijn enigszins omstreden. Niet zozeer omdat aan de opwekking van duurzame energie wordt getwijfeld, maar omdat windparken nog teveel subsidie nodig hebben en beter op hun plek zouden zijn in dunbevolkte locaties of op zee.

De mogelijkheid bestaat om als gemeente in een windpark elders te investeren en af te zien van plaatsing in Alphen aan den Rijn en in het Groene Hart. De VVD pleit hiervoor, gesteund door Beter Alphen en een aantal raadsleden van Nieuw Elan.

Energieakkoord

Wethouder Ed de Leest ziet wel mogelijkheden voor windturbines in het Groene Hart, omdat er met de provincie aan een nieuw energieakkoord wordt gewerkt. De provincie haalt haar eigen doelstelling voor duurzame energie niet en Alphen aan den Rijn haalt haar doelstelling ook niet zonder windenergie. Hetzelfde geldt voor de meeste andere gemeenten.

De meeste partijen in de raad vinden dat je als gemeente je verantwoordelijkheid moet nemen en niet de met windturbines samenhangende problemen af moet schuiven op een andere gemeente.