Een eerder afgevoerd plan voor de ‘bekleding’ van de wal langs de N11 met zonnepanelen is nieuw leven ingeblazen. De VVD wil graag dat hier opnieuw naar wordt gekeken. Wethouder Ed de Leest zal de ‘oude’ argumentatie die er tegen de aanleg was, opnieuw toetsen.

Robbert Prins van de VVD ziet niets in windmolens in de gemeente Alphen aan den Rijn, daarentegen mogen zonneweiden op zijn steun rekenen.

De VVD vindt dat zonneweiden een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan duurzame energie. Ook is de partij van mening dat zonneweiden op een aantal locaties in de gemeente geen afbreuk doen aan landschap en omgeving.

Mogelijkheden

Wethouder De Leest ziet inderdaad mogelijkheden voor een lange zonneweide langs de wal van de N11 en voor zonneweiden tussen de N11 en de Oude Rijn. De zonneweide langs de N11 is in een eerder stadium door de voorganger van De Leest, Willem-Jan Stegeman, afgekeurd. Argument was toen dat de wal een belangrijk wandelgebied is vooral voor de inwoners van Burggooi.

Complicerende factor is dat de provincie Zuid-Holland geen zonneweiden wil toestaan in het Groene Hart. De Leest ziet echter een opening, omdat met de provincie onderhandeld wordt over een energieakkoord én de provincie haar eigen doelstellingen voor duurzame energie niet haalt.