De gemeente Alphen aan den Rijn wil het omstreden chemisch bestrijdingsmiddel glyfosaat gebruiken om de Japanse duizendknoop te verwijderen. 

Omdat de plant erg woekert en bijna niet uit te roeien is, wil Alphen aan den Rijn het chemische middel inzetten.

Langs de N11 en in Park Zegersloot bij de hondenuitlaatplek wil de gemeente daarom glyfosaat inzetten. Het middel zou net boven de wortelstok van de plant worden ingespoten.

Wethouder Tseard Hoekstra wilde eerder niet toegeven dat het om glyfosaat gaat, maar een woordvoerder van de gemeente bevestigt inmiddels dat het bestrijdingsmiddel inderdaad glyfosaat is.

Zij meldt verder dat dit middel voor de bestrijding van Japanse duizendknoop vanaf november 2017 is vrijgesteld van het verbod op professioneel gebruik op onverhard terrein. "De bestrijding wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf", aldus de woordvoerder van wethouder Hoekstra.

Amersfoort

De wethouder trok tijdens een gesprek over de bestrijding van de Japanse duizendknoop een parallel met de gemeente Amersfoort, waar ook chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt worden.

De projectleider uit Amersfoort meldt dat het daar ook om glyfosaat gaat en dat dit middel niet zomaar gebruikt mag worden. En: "Andere middelen werken niet of zijn nog veel giftiger of mogen ook niet geïnjecteerd worden."

Schadelijk

In Europa staat glyfosaat ter discussie vanwege de mogelijke schadelijkheid voor de gezondheid. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwde vorig jaar dat glyfosaat mogelijk kankerverwekkend is.

In maart oordeelde het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA)  dat het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat niet bestempeld moet worden als kankerverwekkend. Wel kan het ernstig oogletsel veroorzaken en is het giftig voor al het leven in het water.

Duizendknoop 

De Japanse duizendknoop is een bamboeachtig gewas dat meters hoog de lucht in gaat. De plant gaat niet alleen omhoog, maar ook de diepte in. Het wortelstelsel maakt dat inheemse planten niet kunnen groeien. De Japanse duizendknoop  groeit door beton en asfalt heen.

De gemeente wil graag dat inwoners die een Japanse duizendknoop opmerken, dit direct melden. Dan wordt de plant professioneel verwijderd. De plant in de kliko of op een composthoop gooien is funest.