Alphen aan den Rijn kan uitbreiden in de polders

Gijs van den Boomen van KuiperCompagnons gaf woensdagavond een interessante presentatie over de toekomst van de stad. Geen volbouwen van de Gnephoekpolder, maar juist nieuwbouw tussen het ‘echte’ buitengebied en de stad, langs bestaande wegen en in en op nieuw water.

"Het is goed om ver vooruit te kijken. Alphen aan den Rijn is daar uniek in. Maar, je moet nu schakelen om als stad straks aan de vraag te voldoen", vertelde Van den Boomen. "Als er geen uitbreiding komt zijn de gevolgen vergrijzing, verdringing, scheefgroei en minder voorzieningen. Bovendien zijn in Nederland in de komende jaren circa 1 miljoen woningen nodig. Het aantal bewoners daalt van 4,2 naar 1,6 personen per huishouden."

Identiteit

De stad Alphen moet bouwen voor de eigen inwoners. "Waar moeten onze kinderen en kleinkinderen anders wonen?", aldus wethouder Gerard van As. "De prognose is dat we ongeveer 400 woningen per jaar nodig hebben voor de stad. Vanaf 2025 zijn er geen inbrei locaties meer beschikbaar en dan zijn KLOP en Nieuwe Sloot vol. We moeten nu nadenken over hoe we straks willen leven."

De stad Alphen aan den Rijn ligt weliswaar middenin de Randstad, maar als woonplaats ligt het aan de rand van de belangrijke bebouwde as tussen Rotterdam en Den Haag. De eigen identiteit van Alphen maakt dat het een stad in een buitengebied is. Aan de zuidkant van de stad bouwen is geen optie, daar is een waardevol natuurgebied en er is een natuurlijke begrenzing door de N11.

Stad tussen dorpen

Tussen Alphen en Nieuwkoop, richting Gnephoek en aan de oostkant van Alphen kan wel degelijk worden gebouwd. "Het Groene Hart is in het verleden als keurslijf gebruikt. Er is een harde grens ontstaan tussen woningbouw en natuur. Die grens moet vervagen. Dan kun je het landschap waterrijker maken dan het nu is en kun je ook meer kansen geven aan recreatie. We creëren als het ware een stad tussen de dorpen", vindt Van den Boomen. "We maken een 'mantel' rond de stad met een goede kwaliteit."

Een bijkomend gevolg is wel dat dan juist het sluiten van de rondweg om Alphen aan de westkant noodzakelijk is. Dan is de stad bereikbaar en wordt tegelijkertijd ontlast. Met de grote bypass wordt de balans hersteld.

Tip de redactie