Onenigheid tussen coalitiepartners over aanleg tunnel N209

De Alphense gemeenteraad heeft donderdagavond ruim een halfuur op haar wethouders moeten wachten. Achter de schermen was er forse onenigheid tussen de VVD-wethouder en zijn collega’s.

De onenigheid ontstond over een door VVD, PvdA en SGP ingediend amendement.

In dit voorstel willen deze politieke partijen vijf miljoen euro reserveren voor de aanleg van een tunnel in de N209 in Hazerswoude-Dorp en voor het oplossen van de verkeersproblematiek aan de Zijde in Boskoop. De vijf miljoen zou uit de NUON-reserve moeten komen.

In het coalitieakkoord is opgenomen dat de NUON-reserve uitsluitend mag worden aangesproken als er geen andere mogelijkheid is om geld vrij te maken voor een gewenste ontwikkeling. Wethouder van financiën Michel du Chatinier (ChristenUnie) legde uit dat er helemaal niet naar andere mogelijkheden is gekeken en hoe dat wel zou kunnen. Wethouder van verkeer Tseard Hoekstra (VVD) weigerde desondanks om het amendement te ontraden. Hij wilde de raad laten kiezen.

Op verzoek van André de Jeu (Nieuw Elan) werd de raadsvergadering geschorst. "Ik wil graag het standpunt horen van alle wethouders. Zijn zij voor of tegen dit amendement?" Dat antwoord kwam ook na de schorsing van een halfuur niet.

Hoogspanning

Het is de tweede keer in korte tijd dat er hoogspanning heerst in de Alphense politiek. De VVD sluit zich momenteel met enige regelmaat aan bij de oppositiepartijen.

Onlangs gebeurde dit ook toen de fractie van de VVD een motie steunde van de oppositie over de positie van de directeur van het Werkbedrijf. Toen was er na afloop van de raadsvergadering achter de schermen een hoogoplopend conflict tussen de wethouders en de fractievoorzitters van de coalitiepartijen CDA, Nieuw Elan, VVD, ChristenUnie en D66.

Lees meer over:
Tip de redactie