De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn neemt later deze maand een besluit over het voortbestaan van theater Castellum. De raad kiest zeer waarschijnlijk voor een scenario waarbij het theater meer maatschappelijke functies gaat vervullen.

Een deel van het gebouw verkopen, bleek geen optie. Alles laten zoals het nu is, werd door het grootste deel van de politieke partijen ook van tafel geveegd.

Wethouder Kees van Velzen had zijn huiswerk goed gedaan. Hij kwam met drie scenario's waaruit de raad moet kiezen. Als de keuze is gemaakt, wordt het gekozen scenario uitgewerkt tot een concreet plan en daar besluit de raad over in december. Het voorkeursscenario van de wethouder is 'scenario 2' waarbij er meer maatschappelijke functies komen. De meeste politieke partijen zijn het daarmee eens. Desondanks wordt het theater tijdens de raadsvergadering later deze maand uitgebreid besproken omdat de VVD en RGL ook voelen voor uitwerken van 'scenario 1'.

De grote pleitbezorgers voor het uitwerken van de plannen voor het 'Hart van de Stad' zijn GroenLinks, ChristenUnie, PvdA, SP en vooral D66.

Cultuur

Harre van der Nat (SP) brak een lans voor cultuur: "Cultuur is een soort van hobby kostenpost geworden. We moeten eens ophouden met die verzakelijking en ophouden met het onderuit halen van kunst en cultuur. Zo glijden we als maatschappij af."

Richard Middelraad (D66) maakte eveneens bezwaar tegen de verzakelijking: "De waarde van het theater wordt nu uitgedrukt in geld, maar je zou moeten kijken naar wat het oplevert. Met een theater is Alphen aan den Rijn een aantrekkelijke gemeente, zonder zakken we op de ranglijst. Het theater heeft al jaren te lijden van structureel te weinig subsidie. Wij geven als gemeente Alphen aan den Rijn aanzienlijk minder geld aan het theater dan andere gemeenten."

Financiering

Robert Blom van Nieuw Elan maakte zich desondanks zorgen om de financiering: "We hebben het wel over 2 miljoen voor de verbouwing en bijna 1 miljoen structureel. Je maakt mij niet wijs dat het bij 4,5 ton blijft. We weten dat er geld bij moet, dat was ook al zo toen het werd gebouwd. Maar: waar is de grens?"

Over de financiering is dus het laatste woord niet gezegd. Behalve de hoogte van de benodigde bedragen zijn er ook vraagtekens, vooral bij D66 en SP, over waar het geld vandaan moet komen.