Een rijstrook van de N11 is dinsdagavond enige tijd afgesloten geweest vanwege wateroverlast. Door de hevige regenval was onder het aquaduct een flink plas water ontstaan waar het verkeer hinder van ondervond.

Wegmedewerkers hebben de goten onder het aquaduct schoongeveegd zodat het water weer kon wegstromen.

De rijstrook richting Bodegraven kon daarna weer worden vrijgegeven.