De sanering van het voormalige NAF-terrein aan de Prins Hendrikstraat in Alphen aan den Rijn loopt een aantal jaren vertraging op. Uit onderzoek blijkt dat verontreinigd water vanuit de Oude Rijn in de grond is gespoeld. 

De sanering van het terrein duurt langer omdat er sprake is van beïnvloeding van de landbodemsanering door de waterbodemverontreiniging.

Ondanks de stalen damwand die langs de oever is geslagen, is vanuit de Oude Rijn verontreiniging via het water naar het landgedeelte gespoeld.

Bij de start van de saneringswerkzaamheden -die jaren geleden van start ging- is door deskundigen aangegeven dat verontreiniging in het watergedeelte geen nadelig effect zou hebben op de sanering van het landgedeelte. Dit blijkt achteraf dus niet het geval te zijn, meldt de gemeente.

Definitieve sanering

De provincie Zuid-Holland heeft het gedeelte van de Oude Rijn dat verontreinigd was eind vorig jaar gesaneerd. Nu er geen negatieve beïnvloeding meer is vanuit de Oude Rijn, kan het landgedeelte definitief gesaneerd worden. Naar verwachting zal het nog zeven jaar duren voordat de sanering is afgerond, meldt de gemeente.

Tijdens de saneringswerkzaamheden was zowel tijdens de afgelopen jaren als in de nieuwe situatie geen sprake van gezondheidsrisico's voor omwonenden.

Informatie

Omwonenden ontvangen deze week namens de provincie en gemeente met een uitnodiging over een informatiebijeenkomst.

De bijeenkomst op 4 juli biedt meer informatie over de werkzaamheden die uitgevoerd zijn en die nog uitgevoerd moeten worden. "Als het goed is valt de brief dinsdag of woensdag door de brievenbus", aldus het college.