Museumpark Archeon en de omwonenden willen geen verbinding tussen de Renaissancelaan noord en zuid. 

Zo'n weg zou het voetpad tussen de parkeerplaats en het park doorkruisen. "Wij vinden dat onverantwoord, zeker op dagen als we bussen vol kinderen op bezoek krijgen."

Museumpark Archeon wil uitbreiden. Hiervoor heeft het park meer grond nodig. De uitbreiding is bedoeld voor het Nationaal Romeins Scheepvaart Museum en om ruimte te maken voor uitbreiding van locaties. "Het liefst willen we de afdeling prehistorie verplaatsen en het nieuwe museum in de buurt van de parkeerplaats neerzetten", zegt de directie.

Jack en Monique Veldman zijn al een aantal jaren in gesprek over uitbreidingsplannen met de gemeente en met BPD (Bouwfonds). Het lastige daarbij is dat niemand had gedacht dat het museumpark zo succesvol zou worden als het nu is. Ook is niet nagedacht over de gevolgen van het volbouwen van heel Burggooi. Het museumpark is ongewild in een woonwijk terechtgekomen en nu moet die wijk beter ontsloten worden.

Sluipverkeer

Dinsdagavond 30 mei was er een goed bezochte informatiebijeenkomst met omwonenden en belanghebbenden. "We zijn eigenlijk heel positief over deze bijeenkomst", melden de Veldmannen. "De bewoners en wij zijn het er over eens dat de verbinding tussen de Renaissancelaan noord en zuid een ongewenste ontwikkeling is. De bewoners denken dat het dan voor de deur wel heel druk wordt door sluipverkeer. Wij denken aan de veiligheid van onze bezoekers, vooral schoolkinderen die in het seizoen met bussen vol naar het museumpark komen."

De voorkeur van omwonenden en Archeon gaat uit naar een nieuwe ontsluitingsweg vanaf Burggooi tussen de volkstuinen en de huidige parkeerplaats. De Archeonlaan moet dan blijven, uitsluitend voor bestemmingsverkeer naar het park. "Dan vermijden we een verbinding tussen Archeon en de wijken eromheen. Wij denken dat er dan zo min mogelijk overlast komt door van parkeren in de wijk."

Museumpark Archeon blijft in overleg met de gemeente en BPD (Bouwfonds). Uiteindelijk wil ook de gemeenteraad haar zegje doen over de uitbreidingsplannen.