Gemeente Alphen aan den Rijn evalueert beleidsplan Sociaal Domein

Ruim twee jaar geleden stelde de gemeente Alphen aan den Rijn het beleidsplan Beter voor elkaar vast. De gemeente gaat nog voor de zomer de veranderingen in het beleidsplan evalueren.

In dit plan staat dat de gemeente het beter en anders gaat doen voor de gemeentelijke inwoners in het Sociaal Domein.

Hierbij heeft de gemeente de decentralisaties voor de jeugd, maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en werk (Participatiewet) aangegrepen als een kans om het verschil te kunnen maken voor de inwoners van Alphen aan den Rijn.

Wethouder Han de Jager: "Om te weten of we goed op weg zijn en waar de uitdagingen liggen voor de toekomst, evalueren we nu de veranderingen die zijn doorgevoerd in het Sociale Domein."

Veranderingen

De gemeente is gaan sturen op maatschappelijke effecten. Inwoners zijn zelfredzaam en participeren naar vermogen in de samenleving. Inwoners zijn verantwoordelijk voor zichzelf en hun sociale netwerk en de jeugd groeit gezond en veilig op zodat ze talenten kunnen ontwikkelen voor nu en later.

De evaluatie bestaat uit verschillende onderdelen. Een beoordeling van rapportages, werkbezoeken en bestuurlijke leertafels. Eind mei is een afsluitende bijeenkomst met alle betrokken partijen waarna de resultaten eind juni worden besproken met de raadscommissie.

Lees meer over:
Tip de redactie