Dinsdag 9 mei vindt in het Alphense gemeentehuis een conferentie plaats over gezondheid. Onder andere huisartsen, welzijnswerkers, vrijwilligersorganisaties, fysiotherapeuten, diëtisten gaan met elkaar in gesprek over positieve gezondheid.

Machteld Huber, grondlegster van het nieuwe begrip positieve gezondheid, leidt de conferentie in met een lezing.

De afgelopen jaren krijgt deze bredere kijk op gezondheid steeds meer voet aan de grond. Dit heeft onder meer als gevolg dat gezondheid vooral gaat over het behouden van vitaliteit en veerkracht.

De conferentie wordt georganiseerd door het Alphens Keten Overleg voor zorg en welzijn (AKO), waarbinnen een groot aantal partners samenwerken. Naast de Gemeente Alphen aan den Rijn en Zorg en Zekerheid nemen ook Alphen op één lijn (koepelorganisatie van gezondheidscentra), de thuiszorgorganisaties ActiVite, IZO, Vierstroom en Wijdezorg, de organisatie voor wijkverpleging Plicare, de Stichting Gezond Boskoop, de huisartsen van Rijnwoude, de GGD Hollands Midden en Tom in de buurt deel.

Doel van het AKO is om de zorg en ondersteuning, die inwoners krijgen van alle partners, beter op elkaar af te stemmen.

Samenwerken

Hans van Selm, huisarts bij de huisartsengroep Dillenburg en voorzitter van Alphen op één lijn, vertelt: "Ik kijk uit naar de werkconferentie waarbij we de samenwerking vanuit het concept van positieve gezondheid nog concreter invullen. Dit concept sluit naadloos aan bij de visie van het AKO, dat gezondheid veel meer draait om vitaliteit en veerkracht van mensen, dan om de afwezigheid van ziekte."

"Door samen te werken ontstaat er meer wederzijds inzicht en begrip voor ieders rol. Dat wil niet zeggen dat zaken altijd gelijk naar ieders zin geregeld zijn, maar we kunnen wel eerste stappen zetten. Als huisartsen zullen we steeds meer samen met de partners in het sociale domein moeten optrekken om onze patiënten goede zorg te kunnen bieden."

Goed geregeld

Ook seniorinkoper Erik Kramer van Zorg en Zekerheid is blij met de samenwerking die binnen het AKO is gerealiseerd.

"Voor inwoners van Alphen aan den Rijn, vaak onze verzekerden, is het minder belangrijk hoe de zorg en de ondersteuning gefinancierd worden. Het moet gewoon goed geregeld en op elkaar afgestemd zijn, zonder leegtes of overlap. Daarvoor hebben we onder andere afspraken gemaakt over het casemanagement dementie."

Stevige basis

"Het bestuurlijke AKO is nu zo'n zes keer bij elkaar geweest. We hebben het afgelopen anderhalf jaar een stevige basis gelegd voor onze verdere samenwerking. Met de werkconferentie zetten we weer een stap", stelt wethouder Han de Jager.