De eigenaar van winkelcentrum Aarhof onderzoekt momenteel de mogelijkheden om boven de Aarhof appartementen te realiseren. 

Met de herontwikkeling van de Lage Zijde wordt gekeken of ook de uitstraling van de buitenzijde van de Aarhof kan worden aangepakt.

"Fijn als met woningen op en om de Aarhof de gevels ook worden meegenomen. Die passen nu niet binnen de nieuwe vormgeving en uitstraling van de Lage Zijde", stelt wethouder Kees van Velzen. Wethouder Tseard Hoekstra benadrukt dat het onderzoek zich nog in een pril stadium bevindt. "Om hoeveel woningen het gaat, is daarom nog niet bekend", aldus Hoekstra.

Om in de parkeerbehoefte van dergelijke appartementen te voorzien wil de gemeente eventueel een extra parkeerdek realiseren in het nieuwe gebouw van de bibliotheek. De extra parkeerlaag zou zo'n zeventig parkeerplaatsen bevatten voor bewoners boven de Aarhof.