De gemeente heeft het pand van het voormalige speelparadijs Wiebel Biebel gekocht. De bedoeling is dat het pand na het verkregen eigendom direct weer in de verkoop wordt gezet om snel een nieuwe invulling voor het pand te vinden.

De eigenaar van het voormalige Wiebel Biebel heeft drie schuldeisers, daarom werd verkoop van het pand lastig.

"De afwikkeling van het faillissement liep al enige tijd, vandaar dat we om de tafel zijn gaan zitten met de bank", aldus wethouder Michel du Chatinier. "De gemeente is juist bezig om het gemeentelijk vastgoed af te stoten, maar maakt voor dit pand een expliciete uitzondering. Dit is namelijk de snelste en eenvoudigste manier is om het pand weer snel een nieuwe bestemming te geven wanneer het eigendom van de grond en het pand in één hand zijn."

De bank doet, tegen een financiële vergoeding van de gemeente, afstand van haar hypotheekrecht op het recht van erfpacht. Hiermee is de gemeente eigenaar van het pand geworden. In de financiële vergoeding van de gemeente is de vordering die de gemeente nog had op Wiebel Biebel volledig verrekend.

Ontwikkelambitie

"Met het versnellen van de verkoop, kunnen we bijdragen aan de ontwikkeling van het gebied", aldus Du Chatinier. De gemeente is dan ook op zoek naar een koper met plannen die passen bij de ontwikkelambitie van Zegersloot.

Het college wil geen leegstand op deze plek om de recreatieve aantrekkingskracht van Zegersloot te behouden. De nieuwe eigenaar moet dan ook met plannen komen die het recreatiegebied een flinke boost geven.

De gemeente gaat de initiatiefnemers van eerder ingediende plannen benaderen over de verkoop van het pand. Op de vraag over wanneer het college hoopt dat het pand wordt verkocht, antwoord Du Chatinier: "Het liefst natuurlijk zo snel mogelijk."