De fietspaden langs de Prins Bernhardlaan in Alphen aan den Rijn zijn vanaf dinsdag afgesloten. In verband met de reconstructie van de weg, zijn de paden tot medio september afgesloten. Fietsers worden omgeleid via de Ambonstraat en het Burgemeester Visserpark.

Op dinsdag wordt er gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het vervangen van kabels en leidingen langs de Prins Bernhardlaan. De fiets- en voetpaden worden aan weerszijde van de laan opgebroken. Dit heeft als gevolg dat de inrit van de Prins Bernhardlaan naar de Anna van Burenlaan en de inrit naar het Burgemeester Visserpark voor verkeer is afgesloten.

Vanaf 1 mei tot medio juli werkt de aannemer in de trottoirs en fietspaden aan de kabels en leidingen. In de zomervakantie is de rijbaan voor het wegverkeer aan de beurt. Hiervoor wordt de Prins Bernhardlaan afgesloten voor al het verkeer.

Gedurende die periode geldt ook voor het wegverkeer een omleidingsroute. Als alle werkzaamheden conform planning worden uitgevoerd, is het project medio september gereed.

Reconstructie

In 2017 wordt het gedeelte tussen de Willem de Zwijgerlaan en de rotonde aan het Raoul Wallenbergplein aangepakt. De weg wordt bij de oversteek tussen het Burgemeester Visserpark en het Bospark verlegd.

Daarnaast worden de bushaltes vlakbij het Raoul Wallenbergplein verlengd, zodat de bus op een klein stuk van de Prins Bernhardlaan een vrije baan krijgt. De riolering, kabels en leidingen worden ook vervangen.

Ook zijn inmiddels diverse bomen langs de Prins Bernhardlaan gekapt. In totaal worden 58 bomen langs de weg gekapt en 64 grote bomen terug geplant.