Containerterminal Alpherium heeft samen met bewonersvereniging Onder de Hefbrug eind 2016 een enquête gehouden onder omwonenden. De enquête is onderdeel van de evaluatie van de lopende proef van het vier hoog stapelen van containers.

Ivo Hilhorst, Terminal Manager Alpherium, is blij met de uitkomst.

"Uit de enquête is gebleken dat men in de directe omgeving goed op de hoogte is van de proef met vier hoog stapelen in de geluidswand. De algemene indruk is ook dat de overlast als minder wordt ervaren. Dat wordt ondersteund met metingen. Sinds de start van de proef medio 2016 zijn er geen overschrijdingen meer gemeten op het meetpunt aan De Schans", aldus Hilhorst.

De resultaten tonen dat omwonenden wel geluid horen, maar dat de overlast afneemt. De maatregelen die exploitant Nedcargo heeft genomen om geluidspieken te verminderen, lijken hun vruchten afwerpen.

Omwonenden

Wel storen omwonenden zich aan de aanblik van de verhoogde containerwal. Zij zouden graag zien dat de geluidswal wordt omringd door bomen.

Hilhorst geeft aan dat er met de gemeente wordt samen gewerkt om de inpassing van de terminal in de omgeving te verbeteren. "Voor het volgende plantseizoen willen we een plan hebben dat door alle partijen gedragen wordt", stelt Hilhorst.

Informatie

De enquête is opgesteld en uitgevoerd in samenspraak met de bewonersvereniging Onder de Hefbrug. "Uit de enquête blijkt duidelijk dat die samenwerking voor de buurt belangrijk is en dat men behoefte heeft aan meer informatie over de toekomstplannen van Alpherium en Nedcargo", concludeert Bert Boeters, vertegenwoordiger van Onder de Hefbrug.

"Die informatie komt er", belooft Ivo Hilhorst. "We denken daarbij bijvoorbeeld aan een bijeenkomst in de vroege zomer om omwonenden bij te praten over onze plannen en ideeën."

De enquête had enkel betrekking op Alpherium. Oover het toekomstige distributiecentrum van Nedcargo op Steekterpoort zijn nog geen vragen gesteld.