De gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem organiseren maandag 10 april een tweede 'marktconsultatie' voor jeugdhulpaanbieders. Hierin toetsen de gemeenten hun ideeën over de voorgenomen aanbesteding 'inkoop jeugdhulp 2018'.

In totaal organiseren de gemeenten drie bijeenkomsten voor potentiële inschrijvers op de aanbesteding. De eerste vond plaats op 3 april en de laatste is op vrijdag 21 april. De bijeenkomsten kennen steeds een andere inhoud en vullen elkaar aan. 

Ook gaan de gemeenten het gesprek aan met bijvoorbeeld cliënten, huisartsen en het onderwijs. Met de kennis die de gemeenten bij deze gesprekken opdoen kunnen zij de uitvraag aan de markt optimaal formuleren.

De gemeenten verwachten de nieuwe aanbesteding medio juni te publiceren op Tenderned, het online marktplein waar alle aanbestedingen van de overheid op worden geplaatst.