Onderzoeks- en adviesbureau IDDS Archeologie voert in april onderzoek uit aan de Lage Zijde. De archeologen gaan proefsleuven graven in het gebied tussen het Aarplein en de Leeuwerikstraat, waar straks nieuwbouwwoningen komen.

In april graven archeologen in het Aarplein in Alphen aan den Rijn. Eerst worden een aantal sleuven gegraven om te kijken of er ook echt archeologisch resten aanwezig zijn. Als dat zo is, dan wordt aanvullend onderzoek uitgevoerd. Het grootste deel van het proefsleuvenonderzoek wordt ten zuiden van de Kromme Aar, direct langs het water en op een gedeelte van de parkeerplaats gedaan.

Veel vondsten verwacht

De archeologen verwachten langs de Kromme Aar veel resten zoals funderingen van huizen, vloeren en gebruiksvoorwerpen van aardewerk en metaal uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd te vinden. Bovendien blijkt uit historische kaarten dat er tussen de Lijsterlaan en het Aarplein resten van een oude boerderij onder de grond zou liggen. Ter hoogte van de parkeerplaats liggen er onder de grond waarschijnlijk nog oudere resten uit de Bronstijd en IJzertijd.

Op woensdag 19 april staat er op het Aarplein een marktkraam van de archeologen. De archeologen laten daar tussen 13.00 en 15.00 uur zien wat ze tot dan toe hebben gevonden.

Foto: Opgravingen op het Thorbeckeplein door IDDS Archeologie