In de Alphense Talkshow van afgelopen zaterdag heeft wethouder Gerard van As (Nieuw Elan) de nieuwe visie van het Alphense college naar voren gebracht op de ontwikkelingen rond de Rijnhaven.

Het publiek debat over ging tot dat moment over de beperkte informatie die tot nu toe op inspraakavonden en de gemeentelijke website te horen en te lezen was geweest. De gemeente Alphen aan den Rijn spreekt daar over een toekomst van wonen en werken aan het water en dat klinkt mooi, maar veel ondernemers, kunstenaars en bewoners bleken zich grote zorgen te maken over de plannen voor het Rijnhavengebied. Daarnaast bleek er vooral heel veel onduidelijkheid te bestaan.

Aan tafel zaten Lisette Goddrie van beddenzaak Passie voor Slapen, opiniemaker Machiel van der Schoot, tevens voorzitter van het Alphens PopPlatform, VVD-raadslid Bas Wienbelt en Willem Hassoldt, directeur/eigenaar bij Circus Campus. De presentatie was in handen van Tim Rombouts en Ben Prins. Verantwoordelijk wethouder Tseard Hoekstra (VVD) was ook uitgenodigd door De Alphense Talkshow, maar had de uitnodiging afgeslagen. Zijn naam werd echter veelvuldig genoemd, met name in verband met de onduidelijk manier van communiceren naar betrokkenen.

Concurrentie

Over de plannen voor zeshonderd nieuwe woningen in Rijnhaven-Oost was geen discussie. Wel was er angst voor meer winkels, want die stonden duidelijk op de tekeningen. Van der Schoot vond dat de wethouder rekening moet houden met de hele stad. Goddrie was heel genuanceerd daarover. Zij ziet graag veel bezoekers aan het Rijnhavengebied, maar wil niet dat het Rijnhavengebied concurrent van het Alphense centrum wordt.

De plannen voor het Biesterfeldterrein, met ruimte voor kunst en cultuur, zijn inmiddels van tafel geveegd en lijken nu ruimte te moeten maken voor De Werf. Willem Hassoldt, van het begin af aan betrokken bij het overleg met de gemeente hierover, voelt zich geschoffeerd door wethouder Hoekstra. "Halverwege de wedstrijd zijn de regels veranderd", aldus Hassoldt. Van der Schoot bevestigt dit en gaf aan dat er totaal andere verwachtingen zijn gewekt. Tot in december werd er nog met betrokkenen overlegd, terwijl er door het college al een ander besluit was genomen. Gezien de vele misverstanden raadde Wienbelt iedereen aan om op 13 april naar een informatieavond te komen op het gemeentehuis.

Zorgen van tafel

Halverwege de middag kwam er echter een onverwachte wending toen wethouder Gerard van As vanuit het publiek het woord kreeg. In enkele zinnen haalde hij de onduidelijkheid van zijn collega wethouder weg. Hij zei dat er in het college overeenstemming is om de geplande 1500m2 horeca terug te brengen tot maximaal 500m2 en dat verdere detailhandel wordt uitgesloten.

Naar de kunstenaars en creatieve ondernemers deed Van As een duidelijke handreiking. Samen met wethouder Kees van Velzen gaat hij hen uitnodigen om tot een passende oplossing te komen.

Nadat de zorgen over een concurrerend winkelcentrum voor het stadshart van tafel waren geveegd, konden Van der Schoot en Hassoldt tevreden vertrekken.