Vanaf 1 april 2017 tot 1 mei 2017 kunnen via een tenderprocedure aanvragen worden ingediend bij het Economic Development Board Alphen aan den Rijn (EDBA) voor het verkrijgen van cofinanciering tot 100.000 euro binnen de LEF-regeling.

"Ik hoop dat we dit jaar veel aanvragen ontvangen die een boost geven aan onze economie in de volle breedte, bijvoorbeeld rondom werkgelegenheid, toerisme of de ontwikkeling naar een circulaire economie", aldus wethouder Economische Zaken Gerard van As.

Op 29 maart 2017 vindt in het iFlow Ondernemingshuis, Europaplein 10, Alphen aan den Rijn, vanaf 17.00 uur tot 18.30 uur een informatiebijeenkomst plaats over de mogelijkheden van deze regeling en de voorwaarden waaraan een aanvraag in de komende tenderprocedure dient te voldoen.

Stimulans

Met het Lokaal Economisch Fonds (LEF) willen de gemeente en de EDBA de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in de gemeente Alphen aan den Rijn stimuleren.

Deze cofinanciering is bedoeld voor diverse soorten partijen, bedrijven, stichtingen, kennisinstellingen en samenwerkingsverbanden. Dit biedt mogelijkheden om zoveel mogelijk projecten/initiatieven te kunnen ondersteunen.

Doelstellingen

Het doel van de cofinancieringsregeling om zoveel mogelijk kansrijke projecten en initiatieven te ondersteunen die van grote meerwaarde zijn voor de lokale economie.

Ook moeten de projecten bijdragen aan het realiseren van tenminste één van de vier doelstellingen uit het Economisch Actieprogramma 2016-2019, namelijk het versterken van het ondernemers- en vestigingsklimaat, het versterken van de aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven, de ontwikkeling naar een groene en circulaire economie of het uitbouwen van de vrijetijdseconomie.