Excuses GroenLinks na 'slordige' vragen aan college

De GroenLinks-fractie in Alphen aan den Rijn heeft excuses aangeboden aan autocrossvereniging Rang-Pang na vragen over een autocrosswedstrijd op 27 april aan de J.C. Hoogendoornlaan 30.

GroenLinks maakte zich zorgen over mogelijke overlast van de race, omdat het evenement midden in het broedseizoen en midden in het veenweidegebied plaatsvindt. De partij vroeg daarom aandacht voor de directe aanwezigheid van beschermde vogels als grutto's, kieviten en scholeksters.

Tegenover Omroep West biedt de partij nu excuses aan omdat de partij naar eigen zeggen 'te snel' is geweest met het stellen van vragen. Rang-Pang had namelijk zelf al onderzoek gedaan naar mogelijke gevolgen van het evenement voor de vogels in het gebied. 

Onderzoek

Eerder stelde de partij dat "voor een evenement in de aanwezigheid van beschermde vogelsoorten, zeker voor een evenement met zoveel geluidsoverlast, een ontheffing nodig is van de Wet Natuurbescherming."

Maar de autocrossvereniging laat aan Omroep West weten dat er voor de aanvraag van de vergunning uitgebreid onderzoek is gedaan naar mogelijke gevolgen voor het natuurgebied. GroenLinks geeft toe dat voor het stellen van de vragen geen contact is gezocht met Rang-Pang. "We hadden gewoon contact met ze moeten opnemen. Dat is niet gedaan. Het is gewoon fout gegaan", aldus Raadslid Marijke Kottehagen. De partij heeft de vragen inmiddels weer teruggetrokken.

Vragen aan college

Autocrossvereniging Rang-Pang is van plan om op 27 april, midden in het broedseizoen, een autocrosswedstrijd te houden in Alphen aan den Rijn. De race wordt georganiseerd op het weiland aan de J.C. Hoogendoornlaan 30 in het veenweidegebied tussen Alphen aan den Rijn en Boskoop.

Afgelopen week werd de ernstige achteruitgang van weidevogels nog in het nieuws gebracht door Natuurmonumenten. De eerste voorwaarde die Natuurmonumenten noemt voor een succesvol broedseizoen is het zorgen voor rust.

Rang-Pang heeft aangegeven blij te zijn met de excuses van GroenLinks, maar zegt dat 'het kwaad al is geschied' omdat de meldingen over de vragen inmiddels op internet staan.

Tip de redactie