Uit verschillende delen van de maatschappij komen er sterke protesten tegen de plannen die wethouder Tseard Hoekstra heeft voor de Rijnhaven in Alphen aan den Rijn. Ondernemers vrezen oneerlijke concurrentie, burgers vrezen verpaupering van het centrum en kunstenaars voelen zich buitenspel gezet.

Wethouder Hoekstra wil het industriegebied rondom de Rijnhaven opknappen en deels bestemmen voor woningbouw. In het kader daarvan zijn twee chemische bedrijven met hulp van provinciale steun opgekocht.

Het oude Biesterveldterrein, aan de kop van de Rijnhaven, is zwaar vervuild. Waarom het bedrijf dan nog geld heeft gekregen om te vertrekken is overigens niet duidelijk geworden. 

Omdat daadwerkelijke sanering van de grond nog tien jaar op zich laat wachten wilde de gemeente het tot 'De Werf' omgedoopte complex ombouwen tot creatieve 'hotspot'. Kunstenaars, culturele verenigingen en ambachtelijk en creatieve bedrijven zouden er een plaats kunnen krijgen.

Concurrentie

Inmiddels zijn de plannen zodanig gewijzigd, dat de culturele sector zich bedrogen voelt en de ondernemers uit het centrum zich bedreigd voelen door oneerlijke en ongezonde concurrentie. 

Al eerder heeft de gemeente te grootschalige plannen ontwikkeld voor de Lage Zijde, wat een financiële strop van naar schatting tussen de vijftig en honderd miljoen euro heeft opgeleverd. Nu vrezen velen voor het volgende debacle als de plannen rond de Rijnhaven doorgaan. Bewoners in het centrum vrezen voor verpaupering, zoals tot twee jaar geleden ook rond het Thorbeckeplein het geval was. 

Concurrentie

In de Aarhof staan inmiddels veertien winkels leeg of te huur en ook in andere delen van het centrum is of dreigt leegstand. Wethouder Hoekstra geeft aan dat er geen nieuwe vierkante meters winkelruimte in het Rijnhavengebied bijkomen.

Tegenstanders stellen echter dat het om een heel andere, veel meer concurrerende invulling gaat dan de huidige meubelzaken. 

Buitenspel

Kunstenaars voelen zich in de kou gezet, omdat ze tot eind 2016 regelmatig werden uitgenodigd om met plannen voor De Werf te komen. In november werd nog een bijeenkomst gehouden, waarin diverse partijen hun plannen zichtbaar maakten en waar Hoekstra een aantal prees om de kwaliteit van hun inzending.

Nu blijkt dat al eerder was besloten dat er geen culturele activiteiten in het gebouw mochten komen. Als argument gebruikt de gemeente dat er huur betaald dient te worden. Diverse kunstenaars en instellingen geven aan dat de huur, die nu aan anderen berekend wordt voor hun ook nooit een bezwaar is geweest. 

Vanuit de gemeenteraad zijn over dit onderwerp vragen gesteld en de winkeliers uit het centrum ondersteund door de VOA hebben een brief aan het college gestuurd.