De gemeente Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden willen diverse zaken aanpakken in het Groene Hart. Deze zaken omvatten de bereikbaarheid, de bodemdaling, veiligheid en woongebied.

De vier grote gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag (G4) hebben een oproep aan het Rijk gedaan om 35 miljard euro beschikbaar te stellen voor de Randstad, als stimulans voor de economie, groei van de werkgelegenheid, een betere bereikbaarheid en duurzame woningen.

De burgemeesters van Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden steunen het betoog van de G4 om te investeren in de Randstad.

De drie burgemeesters hebben al enige tijd een gezamenlijke wensenlijst voor het Groene Hart. Ook de omliggende gemeenten zijn hierbij aangesloten. In die wensenlijst zitten ook diverse vraagstukken waar de steun van het Rijk hard bij nodig is.

Bereikbaarheid

Het verbeteren van de bereikbaarheid staat hoog op die wensenlijst. Een voorbeeld daarvan is de noodzaak om een directe verbinding te realiseren tussen de A12 en de N11, onder de noemer de 'Bodegravenbogen'.

Burgemeester Molkenboer van Woerden: "Doordat die nu nog ontbreekt, is er veel vertraging en verkeersoverlast voor bedrijven en inwoners: zij staan onnodig lang vast op drukke momenten omdat de bestaande wegencapaciteit niet voldoende is. Dit werkt ook door naar de N207."

Bodemdaling

Ook als het gaat om het spoor heeft het Groene Hart wensen, onder meer de verbreding van het spoortraject tussen Utrecht en Leiden.

Kenmerkend voor het Groene Hart is ook de bodemproblematiek. Grote delen van de Nederlandse Delta verzakken, onder meer doordat er sprake is van een slappe veen- en kleibodem. "Het Groene Hart kan en wil hierin een voortrekkersrol vervullen en wil investeren in een groot Kennisprogramma samen met ministeries, provincies, waterschappen, bedrijven en de wetenschap", aldus burgemeester Schoenmaker van Gouda.

Woongebied

Het Groene Hart profileert zich graag als aantrekkelijk woongebied. "Het woningtekort in Zuid-Holland stijgt naar zo'n 70.000 woningen in 2018. Dit tekort ontstaat door bevolkingsgroei, trek naar steden en verdunning van huishoudens", volgens burgemeester Spies.

"Het Groene Hart wil zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht een bijdrage leveren aan de woningbouwopgave in de Randstad. Daarbij kijken we breed, naar nieuwbouw, betere benutting van bestaande ruimte in steden en dorpskernen en via transformatie van leegstaande panden naar woningen. De duurzame insteek die de G4 noemt, is voor ons net zo belangrijk."

Veiligheid

Tevens zijn de drie burgemeesters het erover eens dat de veiligheid in het Groene Hart meer aandacht en prioriteit moet krijgen vanuit het Rijk.

"We roepen het nieuwe kabinet op meer te investeren in veiligheid en dat deze intensivering niet alleen zichtbaar wordt in de metropolen, maar juist ook in het Groene Hart waar het aantal wijkagenten veel te laag is, de capaciteit voor de opsporing eveneens te laag is - bijvoorbeeld voor de aanpak van woninginbraken - en waar ook de aanrijdtijden gevaarlijk onder druk staan."