De gemeente laat onderzoek doen naar nieuwe woningbouwlocaties in en rond de stad om de vraag naar stedelijk wonen op te vangen. In de kernen blijkt voldoende mogelijkheid om de vraag naar woningen daar op te vangen. Dit ligt anders voor Alphen aan den Rijn.

De vraag naar woningen in de stad blijft groeien, ook vanuit de regio om Alphen heen. De stad Alphen biedt te weinig mogelijkheden om deze toenemende vraag naar stedelijke woningen op te vangen. De vraag is: welke locaties in en rond de stad zijn geschikt om in deze woningbehoefte te voorzien?

Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, wordt in de Gnephoek een nieuwe woonwijk van zo'n tienduizend huizen gebouwd. De gemeenteraad wil echter eerst dat onderzoek uitwijst dat de Gnephoek inderdaad de meest geschikte locatie is.

De andere locaties die worden onderzocht zijn het gebied ten noorden van de Ridderbuurt, het Steekterweggebied, het gebied ten noorden van de Heuvelweg en de Alphense Polder (Oostkanaalweg).

Resultaten

De resultaten van het onderzoek zullen zo mogelijk voor de zomer 2017 worden opgeleverd. Op basis daarvan zal vervolgens de bevolking van Alphen aan den Rijn bij de uitkomsten van de verkenning betrokken worden en kan het college daarna een voorstel aan de raad voorleggen.

De raad kan aan de hand daarvan zijn besluit over nieuwe woningbouwlocaties nemen.