De verpleeghuizen Oudshoorn Alphen aan den Rijn en Leythenrode in Leiderdorp worden niet overgedragen aan een andere zorgaanbieder. Dat is het besluit na onderhandelingen met een zorgorganisatie over de mogelijke overdracht van de twee verpleeghuizen van Alrijne Zorggroep.

In maart 2016 nam de raad van bestuur van Alrijne Zorggroep het besluit om de verpleeghuizen Leythenrode en Oudshoorn over te dragen aan een andere zorgorganisatie die zich primair richt op de ouderenzorg.

Alrijne Zorggroep heeft met een aantal zorginstellingen verkennende gesprekken gevoerd, die hebben geleid tot serieuze onderhandelingen met één voorkeursorganisatie.

Tijdens deze gesprekken bleken de belangen te ver uit elkaar te liggen. De financiële gevolgen voor Alrijne Ziekenhuis na de overdracht waren te ingrijpend.

Beleidsplan

Dit betekent dat de verpleeghuizen niet worden overgedragen en dat Alrijne een toekomstbestendig beleidsplan opstelt waarin de herontwikkeling van Verpleeghuis Leythenrode en de doorontwikkeling van Verpleeghuis Oudshoorn worden meegenomen.

Onder Alrijne Zorggroep vallen Alrijne Ziekenhuis met locaties in Leiden, Leiderdorp, Alphen aan den Rijn, Katwijk en Sassenheim en de verpleeghuizen Leythenrode in Leiderdorp en Oudshoorn in Alphen aan den Rijn.