Gemeente plaatst meer bomen aan de Lage Zijde

Voor de herinrichting van het stadshart Lage Zijde in Alphen aan den Rijn komen er in de toekomst meer en nieuwe bomen. Het planten van bomen maakt deel uit van de vergroening van het Alphense centrum.

Voor de nieuwe bomen geplaatst kunnen worden, is het nodig om ruimte te maken voor de bebouwing en nieuwe infrastructuur.

Daarom zijn de huidige bomen in de omgeving van het water de Kromme Aar beoordeeld op kwaliteit, levensverwachting, gebreken, toekomstige inrichting en groeiplaatsomstandigheden. Dit om een beeld te krijgen van de huidige situatie en hoe de groenstructuur in de toekomst het beste kan worden ingevuld.

In eerste instantie moet een aantal bomen gekapt worden om plaats te maken voor de nieuwbouw. Het kappen van deze bomen start volgende week. Zo worden bomen gekapt tegenover het Thorbeckegebouw op De Vest. Hier komt de voorbelasting voor de nieuwe Vestbrug.

Bouwrijp

Ook een aantal bomen in de Leeuwerikstraat en in de Bloemhofstraat wordt gekapt om het terrein bouwrijp te maken en/of werkzaamheden aan kabels en leidingen uit te voeren.

Uit het onderzoek blijkt dat een groot aantal essen in verminderde conditie te zijn door onder andere de essentaksterfte. Verder zijn onder de onderzochte bomen verscheidene afwijkingen geconstateerd, zoals dood hout, parasitaire zwamaantasting en bestratingsopdruk.

Nieuwe bomen

Door de bomen te kappen worden werkzaamheden aan de openbare ruimte mogelijk gemaakt. De bomen worden te zijner tijd vervangen door nieuwe, gezonde bomen. 

Afgelopen december hebben wethouders Tseard Hoekstra en Gerard van As al de eerste bomen geplant aan de Rijnkade. Daarmee ging de vergroening van het centrum van start.

Door meer bomen te planten verbetert het leefklimaat in de gemeente en wordt de binnenstad aantrekkelijker.

Tip de redactie