WonenCentraal heeft het oude schoolgebouw aan de Marokkostraat in Alphen aan den Rijn afgelopen jaar verbouwd tot zes mooie eengezinswoningen. Op 6 februari krijgen de eerste bewoners de sleutel. De corporatie heeft de nieuwe bewoners speciaal geselecteerd voor een maximale maatschappelijk invulling van het pand.

WonenCentraal geeft straks een thuis aan twee grote statushoudersgezinnen en twee woningen gaan naar een gezinshuis.

Het gezinshuis heeft straks ook een begeleidende rol voor de statushoudersgezinnen. Een woning is voor jongeren die professionele begeleiding krijgen.

De bestemming voor de laatste woning is nog onbekend. WonenCentraal voert nog gesprekken met gezinnen die zich willen inzetten voor de buurt.

Bijeenkomst

Voorafgaand aan de verbouwing organiseerde WonenCentraal een informatiebijeenkomst voor de omwonenden. Zij deelden hun mening en zorgen. WonenCentraal heeft daar goed naar geluisterd en rekening mee gehouden.

Het schoolgebouw stond al een aantal jaren leeg. WonenCentraal zocht naar een passende maatschappelijke invulling. Dit gebeurt nu door het creëren van huisvesting voor speciale doelgroepen die zonder hulp niet in hun huisvesting kunnen voorzien.