Verschillende organisaties waaronder gemeente Alphen aan den Rijn gaan samenwerken voor een duurzame samenleving. Dit noemen ze de Green Deal Topsurf. Op 26 januari was de officiële ondertekening van deze deal.

Topsurf is een bodemverbeteraar en circulair product, een uniek en innovatief product dat bijdraagt aan een duurzame samenleving.

Het wordt gemaakt van een combinatie van schoon baggerslib, droge meststoffen, groenafval en verschillende restproducten vanuit waterleidingbedrijven. Er zijn verschillende toepassingen, zo wordt de variant Topsurf-Veenweide ingezet om zowel de huishouding van voedingsstoffen van de bodem te verbeteren als de bodemdaling tegen te gaan.

De Green Deal wordt ondertekend door Topsurf Nederland BV, provincie Zuid-Holland, gemeente Alphen aan den Rijn, Aqua Minerals B.V. (voorheen: Reststoffenunie Waterleidingbedrijven ), Oasen, PPP Agro advies, Melkveehouders collectief Hazerswoude, Hoogheemraadschap Rijnland, Wagro en Maverko.