Een verhuizing van museumpark Archeon is van de baan. Met overgrote meerderheid heeft de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn het college opgedragen om de optie van uitplaatsing van Archeon niet mee te nemen in het nieuwe masterplan.

De komst van het Romeins scheepvaartmuseum bij het huidige terrein langs de N11 zorgt ervoor dat de omgeving rondom Archeon vrijwel is volgebouwd. Als het museumpark wil blijven bestaan, moeten er in de toekomst de nodige uitbreidingen worden gedaan.

Voor de mogelijke opties wordt een masterplan opgesteld.

In het masterplan komt de inpassing van het scheepvaartmuseum, maar ook de verbetering van de entree en een overnachtingsmogelijkheid. Verder wordt in het masterplan onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor een veilige verkeersontsluiting, parkeren, de inrichting van de terreinen, de inzet van gemeentegrond en de financiële gevolgen.

Geen verhuizing

Behalve het in beeld brengen van de voor- en nadelen als Archeon op de huidige locatie blijft, lag er ook het voorstel om te onderzoek wat de mogelijkheden zouden zijn als Archeon zou verhuizen. Als opties werden onder andere de kant van de N11 vlakbij natuurgebied Zaanse Rietveld en de Gnephoek genoemd. De Alphense gemeenteraad heeft nu besloten dat onderzoek naar eventuele uitplaatsing naar andere locaties in de gemeente niet nodig is: Archeon blijft op de huidige plek.

De gewenste uitbreiding van Archeon strookte niet met de wens van bouwer Bouwfonds om de wijk Burggooi af te bouwen. Bouwfonds zou nu hebben toegezegd meer grond beschikbaar te stellen voor verbreding van de entree.

Naar verwachting wordt het masterplan in het tweede kwartaal van 2017 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.