Op zaterdag 21 januari 2017 heeft de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn een geslaagde en druk bezochte duurzaamheidsconferentie georganiseerd. 

"Als je gaat voor een gezond klimaat en een duurzame samenleving en hierin echt wilt versnellen dan moet je daar energie in steken en lef tonen", vindt de Alphense gemeenteraad.

Met organisaties, het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen, scholen, raadsleden en bewoners werden in verschillende workshops ideeën uitgewisseld over verduurzaming van de woningvoorraad, van bedrijven en scholen.

Daarnaast werd aandacht besteed aan vergroening van de stedelijke omgeving en aan particuliere initiatieven op het gebied van duurzame energie. Dit alles werd vooraf gegaan door korte inspirerende pitches van externe deskundigen.

Aanpassing beleid

Als voorbeelden voor aanpassing van het beleid werden genoemd zaken als vergroening van de lokale belastingen, een hoger duurzaamheidsbudget voor scholen, het gebruik van meer innovatief groen in de publieke ruimte zoals gevelgroen.

De conferentie werd afgesloten met het formuleren van een green statement waarin opgeroepen wordt tot het maken van concrete vervolgstappen en dat Alphen aan den Rijn als groene stad met lef een voorbeeld gemeente wil zijn met de ambitie om een sprong te maken naar een duurzame en klimaat neutrale toekomst. De gemeenteraad zal daar binnenkort een besluit over nemen.