Een jaar geleden pleegde een vluchteling zelfmoord in de noodopvang van Alphen aan den Rijn. Door de zelfdoding liepen de gemoederen hoog op. Ramez Basheer en Ahmad al Herafi wilden een ander geluid laten horen en richtten Fada Theatre op om de verhalen van de vluchtelingen voor het voetlicht te kunnen brengen.

Fada Theatre, dat nu nog steeds zijn basis in Alphen aan den Rijn heeft, speelde de afgelopen maanden zo'n 45 voorstellingen door het land. Omdat het precies een jaar geleden is dat de twee ervaren Syrische theatermakers aan hun missie begonnen, wordt opnieuw de voorstelling 'Talent op de vlucht' in hun eigen woonplaats gespeeld.

De voorstelling is op sommige punten aangescherpt. Ook is de samenstelling van de groep veranderd. Zo spelen er tegenwoordig vrouwen mee.

Talent op de vlucht is een bijzondere voorstelling waarin de verhalen van Syrische vluchtelingen worden verteld: gevlucht voor de oorlog, gevlucht omdat je je mening niet mag uiten, gevlucht omdat je een christelijk meisje liefhebt...

Tolk

De voertaal van het stuk is Arabisch; de Hollandse toehoorder verstaat dan ook geen woord. Daar begint de boodschap al: hoe moeilijk is het als je niets van de taal begrijpt. Dankzij het intensieve (fysieke) spel van de acteurs, komen de scènes en de boodschap tot leven.

Na afloop lichten de acteurs met behulp van een tolk het stuk toe en kan het publiek vragen stellen. In de foyer is er daarna ook gelegenheid om persoonlijk met de acteurs te praten.

Talent op de vlucht wordt zaterdag 14 januari om 20.30 uur in het Parktheater gespeeld. Kaarten zijn te koop via het Parktheater.