De winkeliers- en ondernemingsverenigingen uit Alphen aan den Rijn, Bodegraven, Boskoop, Gouda, Krimpenerwaard, Reeuwijk, Waddinxveen en Zuidplas vragen de gemeenteraad van Zoetermeer om niet in te stemmen met het raadsvoorstel voor de realisatie van de Holland Outlet Mall (HOM).

De winkeliers- en ondernemingsverenigingen stellen dat er is geen draagvlak is voor de HOM. Ze roepen de raad op te investeren in bestaande gebieden zodat deze aantrekkelijk blijven voor de consument en het voorzieningenniveau en de leefbaarheid op peil blijven.

Volgens Eric Carree, voorzitter van de VOA (Vereniging Ondernemers Alphen), zijn er legio argumenten waarom de HOM er niet moet komen: leefbaarheid, parkeerdruk, bereikbaarheidsvraagstukken en een economische impuls die veel minder rooskleurig is dan in de rapporten wordt aangegeven. "Een landelijke retailagenda, provinciale retaildeals: het klinkt prachtig maar als met één pennenstreek 31.000 m2 aan het areaal kan worden toegevoegd dan zijn deze woorden betekenisloos", aldus Carree.

Ook de Alphense wethouder Tseard Hoekstra en onderneemster Lisette Goddrie spraken zich eerder uit tegen de komst van de HOM. Zo overschat het college van Zoetermeer de economische waarde van de Holland Outlet Mall volgens Hoekstra en is er volgens Goddrie geen plaats voor een outlet in Zoetermeer. "Komt deze er toch, dan is dat funest voor de winkelharten van buurgemeenten Alphen aan den Rijn en Gouda", vindt Goddrie.

'Roeien tegen de stroom in'

De vernieuwing van de retailsector vraagt om heldere planologische keuzes en creativiteit en investeringsbereidheid van ondernemers. Ondernemers zijn bereid om deze handschoen op te pakken. Zo wordt in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Waddinxveen gekozen voor compacte(re) winkelgebieden en investeren ondernemers in de vernieuwing van hun winkels en concepten. Maar met de komst van de HOM is het roeien tegen de stroom in en is er geen alternatief omdat lokale ondernemers zijn niet welkom in de outlet centers, zo stellen de winkeliers- en ondernemingsverenigingen.