De gemeente Alphen aan den Rijn gaat vanaf 1 januari meer en scherper controleren op het verkeerd aanbieden van huishoudelijk afval. Door een nieuwe werkwijze wordt de pakkans van de overtreder groter. Daarnaast gaan de kosten van overtreding omhoog naar 115 euro.

De gemeente treedt vanaf 1 januari handhavend op door het toepassen van 'spoedeisende bestuursdwang'. Dit betekent dat degene die in overtreding is de totale kosten voor het opruimen van het afval betaalt, dus 115 euro.

De gemeente maakt geen winst, maar rekent de totale kosten voor het opruimen van het afval dus door aan de overtreder. Dit gebeurt op grond van het gevonden bewijs. De overtreder hoeft daarvoor niet eerst gehoord te worden. Bij de bestuursrechter is de jurisprudentie over de bewijsvoering ook duidelijker.

Veel klachten

Bij de gemeente komen veel klachten binnen over onjuist aangeboden afval. Dit is een grote ergernis van veel mensen. Bovendien heeft dit een negatieve invloed op het streven naar een schone en veilige leefomgeving.

Sommige mensen plaatsen huishoudelijk afval naast de ondergrondse containers, of dumpen het in openbaar gebied. Het plaatsen van huishoudelijk afval naast een ondergrondse container mag niet. Als een container vol zit of niet werkt, is het de bedoeling om het afval in een andere ondergrondse container te doen. Spullen die niet in de ondergrondse container passen, kan naar het Ecostation worden gebracht.