De provincie Zuid-Holland saneert in de periode van december 2016 tot maart 2017 de waterbodem van de Oude Rijn ter hoogte van het voormalige NAF-terrein (Nederlandse Asfalt Fabriek), tegenwoordig Vredebest in Alphen aan den Rijn. De waterbodem is hier ernstig verontreinigd.

Doel van de sanering is de geuroverlast voor de omgeving te stoppen en verdere verspreiding van de verontreiniging te voorkomen. Gelijktijdig wordt het baggerslib op de waterbodem verwijderd, zodat de vaarweg weer op diepte is en het water goed kan doorstromen.

Om geuroverlast te beperken is gekozen voor uitvoering tijdens de winterperiode. Desondanks kan het - zeker bij windstil weer - rond de saneringslocatie naar teer ruiken.

Tijdens de werkzaamheden worden continu metingen verricht om de kwaliteit van de omgevingslucht te controleren. Wanneer de luchtconcentratie van bepaalde stoffen boven een bepaalde grenswaarde uitkomt, is er sprake van zeer beperkte risico's voor de directe omgeving. Bewoners worden daarover dan meteen over geïnformeerd.