De politie heeft de afgelopen week integrale controles gehouden bij de self storage-bedrijven aan de Prinses Margrietlaan in Alphen aan den Rijn. De inspecties vonden plaats in overleg met de eigenaren van de bedrijven.

Bij een integrale controle worden alle aspecten van de milieuwet- en regelgeving die van toepassing zijn gecontroleerd. De politie controleerde dit keer voornamelijk op de naleving van voorschriften en brandveiligheid. Ook werden speurhonden ingezet tijdens de controles.

De politie spreekt van een fijne samenwerking met de eigenaren. Bij de eerste controles zijn er geen bijzonderheden geconstateerd; wel zijn enkele verbeterpunten aangekaart.

Coffeeshops

De politie heeft deze week ook de coffeeshops in Alphen aan een controle onderworpen. Hier werd vooral gekeken of de regelgeving over de opgeslagen hoeveelheid drugs werd nageleefd. Ook hier kwamen de dienstdoende agenten niet voor verrassingen te staan en werden complimenten uitgedeeld dat de coffeeshops zich aan de regels houden.

De komende weken zullen er nog meer controles plaatsvinden bij self storage-bedrijven, horeca en op de industrieterreinen.