De nieuwbouw van de middelbare scholen Ashram College, CSG Groene Hart en Scala College in Alphen aan den Rijn gaan door. De gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met een garantstelling voor 110 miljoen euro.

De afgelopen periode hebben de schoolbesturen voor voortgezet onderwijs samen met de gemeente Alphen aan den Rijn gezocht naar een oplossing om de nieuwbouw en renovatieplannen van hun scholen te financieren.

Door de schoolbesturen toestemming te geven om zelf goedkope geldleningen bij de Staat aan te trekken, het zogenaamde Schatkistbankieren, kan het Masterplan Onderwijshuisvesting worden uitgevoerd en kunnen de SCOPE scholengemeenschap, het Ashram College en het Scala College straks onderwijs geven in toekomstbestendige gebouwen.

Het Ashram College gaat verhuizen van het Marsdiep naar nieuwbouw in sportpark De Bijlen. CSG Groene Hart bouwt nieuwe locaties aan de Tolstraat en Prinses Beatrixlaan. De locatie van het Scala College aan de Diamantstraat verhuist naar huidige topmavo aan de Henry Dunantweg.