Mogelijk worden binnenkort enkele panden aan de Kalkovenweg in Alphen aan den Rijn omgebouwd tot woonruimte voor arbeidsmigranten. Dat heeft de gemeente middels een brief laten weten aan omwonenden. De buurtbewoners zijn echter niet blij met het plan voor de huisvesting.

Initiatiefnemer L. Hoogeveen wil twee kantoorpanden aan de Kalkovenweg, nummer 14 en 16, verbouwen tot woonruimte voor zo'n zeventig arbeidsmigranten. De vergunning is inmiddels aangevraagd en in behandeling.

Bewoners zijn echter niet blij met de komst van de spoedzoekers. "Gezien de vaak mislukte en overlast gevende huisvesting van arbeidsmigranten hebben wij er geen vertrouwen in dat het dit keer goed zal gaan", vertelt één van de bezorgde buurtbewoners. "Op de Steekterweg is in oktober nog een plan voor de huisvesting van arbeidsmigranten door protesten van bewoners afgeblazen. Het gevoel van onveiligheid overheerst als je ermee te maken krijgt. Ook de buurtbewoners die ik tot nu toe heb gesproken denken er net zo over zoals ik."

Spoedzoekers

De laatste jaren is er meer behoefte aan eenvoudige woonruimte voor mensen die snel een woning nodig hebben, de zogenaamde spoedzoekers. Onder spoedzoekers vallen arbeidsmigranten, starters, gescheiden ouders, mensen die zorg nodig hebben en statushouders. "Als we voor hen de kans vergroten op een huurwoning komen de huidige woningzoekenden niet in de knel op de woningmarkt. Zo heeft iedereen straks een goede kans op een passende en betaalbare huurwoning", stelt de gemeente.

De gemeente begrijpt dat omwonenden veel vragen hebben over de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Kalkovenweg. Daarom organiseren de gemeente en ontwikkelaar binnenkort een informatieavond voor de omwonenden. "Tijdens deze avond informeert de gemeente de direct omwonenden over de vergunningaanvraag en de bezwaarmogelijkheden. De ontwikkelaar licht zijn plannen uitgebreid toe. Hij gaat zorgen voor goede woningen, een permanente beheerder, goede faciliteiten en er komen huisregels", aldus een woordvoerster.

De bewoners zijn echter bang dat ze weinig meer kunnen inbrengen tegen de plannen. "Het lijkt erop dat het bij de gemeente al een uitgemaakte zaak is. Het gevoel dat wij erin geluist worden overheerst."

Bezwaar

Bezwaar maken tegen de plannen is pas mogelijk als de gemeente daadwerkelijk een vergunning verleent. "Dan hebben direct belanghebbenden zes weken de tijd om een bezwaar in te dienen."